Search
  • JabukaHR

Poziv na dostavu ponuda

Unutar projekta za izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće, društvo JabukaLDC d.o.o. vas poziva na dostavu ponuda za nabavu usluga izrade Izvedbenog projekta, izrade troškovnika te stručna i tehnička podrška u postupku nabave.


Ponuda mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 29.08.2022. godine do 16:00 sati.


Više detalja kao i dokumentaciju možete preuzeti na stranici:

https://www.jabuka.hr/nabava
61 views0 comments